V WARSZTATY
GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

Sesje

Audytoryjna i Warsztatowa

Weź udział w dyskusji na temat aktualnych problemów związanych z rozpoznaniem podłoża gruntowego i kluczowych relacji między Projektantem a Wykonawcą badań podłoża.

Kiedy?

17-18 czerwca 2024

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

O Warsztatach

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprasza do udziału w V-tej edycji Warsztatów Geologii Inżynierskiej. Warsztaty już od wielu lat stanowią forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie związanym z geologią inżynierską.

V Warsztaty Geologii Inżynierskiej odbędą się w dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Krakowie. Składać się będą z sesji audytoryjnej (I dzień) oraz sesji warsztatowej (II dzień), w których uczestniczyć będą przedstawiciele firm i instytucji naukowych oraz państwowych.

Liczymy, że tegoroczna edycja będzie dla Państwa satysfakcjonująca i stworzy przestrzeń do cennych dyskusji, a my ponownie spotkamy się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.

Akademia Górniczo – Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

V Warsztaty Geologii Inżynierskiej - Komunikaty

Zobacz, jak zmienialiśmy się na przestrzeni lat!

Rozpoczynając jako mała konferencja w 2016 roku podczas naszej I edycji, przekształciliśmy się na przestrzeni lat w rozpoznawalne wydarzenie branżowe. W IV edycji w 2022 roku zgromadziliśmy ok. 400 osób. Ilu uczestników przyciągnie V edycja? 

Zachęcamy do obejrzenia wideorelacji, aby zobaczyć, jak dynamicznie ewoluowaliśmy, rosnąc z roku na rok.

Partners & Sponsors

Our 5,000 attendees are looking to stay on top of the latest trends, meet their next client or partner, and connect with other people interested in the future of technology.

Ticket Price

From entrepreneurs to developers, marketing managers, CEOs and policymakers – all of our 5,000 attendees are looking to stay on top of the latest trends

One day conference pass

$100

Conference Tickets. Free Lunch and coffee, eassy access certificate

Full Conference Pass

$350

Conference Tickets. Free Lunch and coffee, eassy access certificate

Priority Conference Pass

Sold Out

Conference Tickets. Free Lunch and coffee, eassy access certificate

Sesja audytoryjna

AGH, paw. A-0, Aula Główna. Referaty wygłaszane przez Specjalistów

W V-tej edycji pragniemy skierować Państwa zainteresowanie na aktualne problemy związane z rozpoznaniem podłoża gruntowego. Wygłaszane referaty podczas sesji audytoryjnej skupią się na
tematyce związanej z następującymi przedsięwzięciami:

• Rozpoznanie podłoża, projektowanie i budowa tuneli we fliszu karpackim.
• Modernizacja inwestycji liniowych. Jak zaprojektować badania uzupełniające?
• Rozwój sieci energetycznych w dobie XXI wieku.

Organizatorzy planują podtrzymać panel dyskusyjny, w którym każdy z Państwa może uczestniczyć kierując pytania do Specjalistów z wielu branż.

Już dziś zachęcamy Państwa do zadawania pytań i przesyłania ich na adres wgi@agh.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości panel dyskusyjny.

Uczestnicy IV Warsztatów Geologii Inżynierskiej
Rdzeń betonowy w trakcie badania na wytrzymałość na ściskanie

Sesja warsztatowa

Teren lub laboratoria – do wyboru jeden z czterech wymienionych poniżej rodzajów warsztatów

  • Geologiczno inżynierska charakterystyka skał i masywów skalnych. Ocena jakości kruszyw naturalnych stosowanych w konstrukcjach inżynierskich.
  • Geomonitoring – istotny element bezpiecznego projektowania.
  • Geofizyka inżynierska – nieinwazyjne metody rozpoznania podłoża gruntowego.
  • Od punktu poboru po jakość wyników – praktyczne aspekty poboru próbek wód w świetle aktualnych uwarunkowań formalno-prawnych.
  • Mapowanie geologiczne z QGIS – skuteczne metody i narzędzia

Prezentacja firm

AGH, paw. A-0, korytarze przylegające do Auli Głównej

W pierwszym dniu Warsztatów równocześnie z sesją audytoryjną przewidziana jest możliwość prezentacji firm na specjalnie przygotowanych stanowiskach multimedialnych. Informacje dotyczące możliwości i zasad wynajęcia stanowiska zostaną podane w dalszych komunikatach oraz na stronie internetowej Warsztatów.

Komitet Honorowy

prof. dr hab. inż. Jacek MATYSZKIEWICZ – Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Ewa KMIECIK – Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

dr hab. inż. Adam POSTAWA, prof. AGH – Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

dr hab. Piotr ZAWRZYKRAJ – Prezes Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska

dr inż. Grażyna GASZYŃSKA-FREIWALD – Przewodnicząca Polskiego Komitetu Geotechniki O. Małopolska

prof. dr hab. inż. Marek CAŁA, AGH

prof. dr hab. inż. Zenon PILECKI, IGSMiE PAN

prof. dr hab. inż. Stanisław RYBICKI, AGH

prof. dr hab. Antoni Wójcik

dr hab. Paweł DOBAK, prof. UW

dr hab. inż. Tomasz GODLEWSKI, prof. ITB

dr hab. inż. Andrzej GRUCHOT, UR

dr hab. inż. Kajetan d’OBYRN, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Elżbieta PILECKA, PK

dr hab. inż. Waldemar SZAJNA, prof. UZ

dr hab. Marek TARNAWSKI, ZUT

dr hab. inż. Jędrzej WIERZBICKI, prof. UAM

dr hab. inż. Henryk WOŹNIAK, emerytowany prof. AGH

 

Komitet Organizacyjny

dr hab. Marek Rembiś, prof. AGH – Przewodniczący

dr inż. Robert Kaczmarczyk – Z-ca przewodniczącego

mgr inż. Jakub Czurczak – Sekretarz

dr hab. inż. Paulina Krakowska-Madejska, prof. AGH

dr hab. inż. Edyta Puskarczyk, prof. AGH

dr inż. Aleksandra Borecka

dr inż. Beata Figarska-Warchoł

dr inż. Damian Pietrzak

dr inż. Klaudia Sekuła

dr Katarzyna Wątor

dr inż. Robert Zdechlik

mgr inż. Marta Czurczak

mgr inż. Piotr Rusiniak

Kontakt

Data i miejsce

Data Warsztatów

17-18 Czerwca 2024

Poniedziałek-Wtorek

9:00 – 16.00

Miejsce Warsztatów

Kraków, AGH, pawilon A-0, Aula Główna

Skontaktuj się z nami

Biuro V WGI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Dane kontaktowe