9 - 10.06.2022 r.
Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za udział w IV Warsztatach Geologii Inżynierskiej.

W celu ciągłego podnoszenia poziomu naszej Konferencji serdecznie zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej IV WGI. W ankiecie mogą Państwo wyrazić swoją opinie dotyczącą Wydarzenia i podzielić się z organizatorami swoimi obserwacjami i przemyśleniami.

Link do ankiety znajdą Państwo na swoich skrzynkach e-mail.

Do zobaczenia już za 2 lata na V Warsztatach Geologii Inżynierskiej

O Warsztatach

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprasza do udziału w IV-tej edycji Warsztatów Geologii Inżynierskiej.

Warsztaty Geologii Inżynierskiej są okazją do spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy firmami i instytucjami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z geologią inżynierską.

IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej odbędą się w dniach 9-10 czerwca 2022 roku w Krakowie. Składać się będą z sesji audytoryjnej (I dzień) oraz sesji warsztatowej (II dzień) prowadzonych przez przedstawicieli firm i instytucji naukowych oraz państwowych.

Już jest! Wideorelacja z IV Warsztatów Geologii Inżynierskiej

IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej - Komunikaty

Organizator

Akademia Górniczo – Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Instytucje wspierające

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego

Uniwersytet Rolniczy

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Instytut Techniki Budowlanej

TPA Sp. z o. o.

Patronat Honorowy

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Łukasz Kmita

Wojewoda Małopolski

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Tomasz Żuchowski

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Centralny Port Komunikacyjny

dr inż. Mateusz Damrat

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. Piotr Zawrzykraj

Prezes Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska

dr inż. Grażyna Gaszyńska-Freiwald

Przewodnicząca Polskiego Komitetu Geotechniki

Oddział Małopolski

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

Partner Generalny

Partner

Sponsorzy

Patronat Medialny

Tematyka IV Warsztatów Geologii Inżynierskiej

Sesja audytoryjna

AGH, pawilon A-0, Aula Główna
(Referaty zamawiane, wygłaszane przez Specjalistów)

Prezentacje będą koncentrować się na wzajemnych relacjach pomiędzy Zamawiającym a Projektantem i Wykonawcą. Organizatorzy zaproponują Uczestnikom nową formułę wymiany poglądów. Podczas sesji zostaną poruszone tematy dotyczące wytycznych rozpoznania podłoża gruntowego w kilku aspektach:

  • Wymagania Zamawiającego w świetle wytycznych badań podłoża gruntowego pod inwestycje liniowe
  • Wymagania Zamawiającego z perspektywy Wykonawcy badań podłoża gruntowego dla inwestycji liniowych
  • Zakres rozpoznania podłoża gruntowego w kontekście oczekiwań Projektanta inwestycji liniowych

Sesja warsztatowa

Teren lub laboratoria
(Do wyboru jeden z trzech wymienionych poniżej rodzajów warsztatów):

  • Wiercenia geologiczno-inżynierskie i geotechniczne
  • Sondowania CPTU/SCPTU/DMT
  • Metodyka poboru prób w aspekcie badań laboratoryjnych

Prezentacja firm

AGH, pawilon A-0, korytarze przylegające do Auli Głównej

W pierwszym dniu Warsztatów równocześnie z sesją audytoryjną przewidziana jest możliwość prezentacji firm na specjalnie przygotowanych stanowiskach multimedialnych. Informacje dotyczące możliwości i zasad wynajęcia stanowiska zostaną podane w dalszych komunikatach.

Sesja audytoryjna w trybie online

Z uwagi na duże zainteresowanie Wydarzeniem, wychodzimy Państwu naprzeciw i proponujemy sesję audytoryjną I dnia Warsztatów dodatkowo w trybie online.

Koszt uczestnictwa w Konferencji online wynosi 350 zł + 23% VAT.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny do 06.06.2022r. 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:
63 1240 4575 1111 0010 2097 9606 z dopiskiem 4WGI Online_Imię i Nazwisko
Nazwa odbiory: Fundacja dla AGH
 
Uwaga! Na adres mailowy podany w formularzu zostanie udostępniony kod dostępu (kod dostępu umożliwia dołączenie do Konferencji jednego stanowiska komputerowego).
 
Udział w Konferencji online nie umożliwia aktywnego udziału poprzez zadawanie pytań do III części sesji audytoryjnej, czyli Eksperckiego Panelu Dyskusyjnego, wobec tego zachęcamy do wcześniejszego kierowania pytań za pomocą dostępnego formularza.

Komitet Honorowy

prof. dr hab. inż. Jacek MATYSZKIEWICZ – Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Ewa KMIECIK – Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

dr hab. inż. Adam POSTAWA, prof. AGH – Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

dr hab. Piotr ZAWRZYKRAJ – Prezes Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska

prof. dr hab. inż. Marek CAŁA, AGH

prof. dr hab. inż. Jacek MOTYKA, AGH

prof. dr hab. inż. Zenon PILECKI, IGSMiE PAN

prof. dr hab. inż. Stanisław RYBICKI, AGH

prof. dr hab. inż. Andrzej TRUTY, PK

 

dr hab. Paweł DOBAK, prof. UW

dr hab. inż. Elżbieta PILECKA, prof. PK

dr hab. inż. Tomasz GODLEWSKI, prof. ITB

dr hab. inż. Andrzej GRUCHOT, UR

dr hab. inż. Arkadiusz KRAWIEC, prof. UMK

dr hab. inż. Kajetan d’OBYRN, prof. AGH

dr hab. inż. Waldemar SZAJNA, prof. UZ

dr hab. Marek TARNAWSKI, emerytowany prof. ZUT

dr hab. inż. Jędrzej WIERZBICKI, prof. UAM

dr hab. inż. Henryk WOŹNIAK, emerytowany prof. AGH

 

Komitet Organizacyjny

dr hab. Marek Rembiś, prof. AGH – Przewodniczący

dr inż. Robert Kaczmarczyk – Z-ca przewodniczącego

mgr inż. Jakub Czurczak – Sekretarz

dr inż. Aleksandra Borecka, AGH

dr inż. Janusz Herzig, AGH

dr inż. Klaudia Sekuła, AGH

dr inż. Beata Figarska-Warchoł, AGH

dr inż. Robert Zdechlik, AGH

dr Katarzyna Wątor, AGH

mgr inż. Maria Jaranowska, AGH

mgr inż. Marta Czurczak, SGI

mgr Natalia Jóźwiak, BAARS

mgr inż. Paweł Jóźwiak, BAARS

mgr inż. Damian Pietrzak, AGH

mgr inż. Piotr Rusiniak, AGH

Opłata Konferencyjna

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe:

Nazwa odbiorcy: Fundacja dla AGH
Numer rachunku: 63 1240 4575 1111 0010 2097 9606
Tytuł przelewu: 4WGI_Imię i Nazwisko

W przypadku wpłaty grupowej prosimy o podanie w tytule wpłaty nazwisk wszystkich uczestników.
Faktury VAT zostaną przesłane na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Opłata konferencyjna: 650 zł + 23% VAT (wpłata dokonana w terminie podstawowym)
Opłata konferencyjna: 750 zł + 23% VAT (wpłata dokonana w terminie dodatkowym)

Kontakt

Biuro IV WGI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

e-mail: wgi@agh.edu.pl

telefon kontaktowy: +48 12 617 24 02